Kulaté narozeniny Antonína Bašty

Dne 21.3. oslaví náš přítel Antonín Bašta z Dolních Kralovic na Benešovsku své životní jubileum a to krásné 70. narozeniny.

Obyvatelé „původních“ Dolních Kralovic na západě Českomoravské vrchoviny, kteří museli ustoupit stavbě vodního díla Želivka, budovali své nové domovy po roce 1970 v „nových“ Dolních Kralovicích. Taktéž Antonín Bašta musel část svého času věnovat budování zázemí pro své králíky, holuby a drůbež, aby mohl pokračovat v činnosti všestranného chovatele. Ještě více práce čekalo na chovatele při budování nového areálu ZO, kde by mohli dále svoji činnost rozvíjet a prezentovat.

Členem Českého svazu chovatelů drobného zvířectva je Antonín Bašta od 1.1.1975. Dlouhodobě působí ve funkci jednatele domovské ZO ČSCH v Dolních Kralovicích a předsedy kontrolní komise Okresní organizace ČSCH v Benešově. Je dále členem ústředních orgánů Klubu chovatelů králíků masných plemen, je členem Klubu chovatelů holubů Moravských pštrosů a Klubu chovatelů drůbeže Barneveldek.

Antonín Bašta patří mezi aktivní členy a je obětavým funkcionářem. Prosazuje chovatelství na veřejnosti a je vzorem ostatním v chovu kvalitních čistokrevných zvířat. Na výstavách různých stupňů pravidelně získává čestné ceny a poháry šampionů za vystavená zvířata. Za svoji aktivní úspěšnou chovatelskou činnost obdržel v roce 2018 od Ústředního výboru ČSCH Praha vyznamenání Za zásluhy o chovatelství – zlatý odznak I. stupně.

Ač je Antonín Bašta v důchodovém věku a mohl by si dopřávat zasloužený odpočinek u svých oblíbených chovů zvířat a rodiny, tak celých 16 let až do konce roku 2018 vykonával funkci starosty obecního úřadu v Dolních Kralovicích.

Kolik obětavé práce musí Antonín Bašta věnovat chovatelské činnosti si každý může odvodit z toho, že v jeho chovatelském zařízení u rodinného domu najdeme několik set kusů králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva mnoha plemen a barevných rázů.

Je třeba aby se v současné přetechnizované době k odkazu chovatelů jako je přítel Antonín Bašta přihlásilo co nejvíce dětí a mládeže. Tito mladí chovatelé se zájmem o drobná zvířata jsou potřebnou perspektivou pro vlastní chovatelský svaz, a to i z pohledu věkového složení chovatelů mnohých ZO a Klubů zvířat. Do dalších let Ti členové ZO ČSCH v Dolní Kralovicích a rodina přejí vše nejlepší, hlavně zdraví, spokojenost a chovatelské úspěchy, a ještě jednou děkujeme za celoživotní obětavou práci pro ZO a vše co jsi vykonal ve prospěch chovatelství.

Ing. Jiří Marušák

Zdroj: měsíčník Chovatel (3. číslo / 2019)